Hội thảo học bổng du học anh

  1. Hội thảo và phỏng vấn trực tiếp học bổng trường Trung học The Village Texas (Mỹ)
    10:00 – 12:00, Ngày 17/8/2017

HỘI THẢO PHỎNG VẤN HỌC BỔNG DU HỌC ANH

Tổng quan về một năm trung học giao lưu văn hoá Mỹ

Kiểm tra IELTS miễn phí trên toàn quốc

Hỗ trợ 100% phí tư vấn & hướng dẫn hồ sơ

Cam kết 100% khả năng sắp xếp được trường và gia đình bản xứ cho học sinh trúng tuyển

Hồ chí Minh

10:00 – 12:00, Ngày 17/12/2017: Hội thảo

10:00 – 12:00, Ngày 18/12/2017: Kiểm tra IELTS miễn phí

Tầng 1, Số 6 Phố Huế, Q. Hoàn Kiếm

(04) 3936 3334 – 0912 766 549

Đà nẵng

10:00 – 12:00, Ngày 17/12/2017: Hội thảo

10:00 – 12:00, Ngày 18/12/2017: Kiểm tra Eltis miễn phí

Tầng 1, Số 6 Phố Huế, Q. Hoàn Kiếm

(04) 3936 3334 – 0912 766 549

Hà Nội

10:00 – 12:00, Ngày 17/12/2017: Hội thảo

10:00 – 12:00, Ngày 18/12/2017: Kiểm tra Eltis miễn phí

Tầng 1, Số 6 Phố Huế, Q. Hoàn Kiếm

(04) 3936 3334 – 0912 766 549

Đăng ký tham gia

Liên hệ với du học ama


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *